Lessuggesties
Jonge kinderen gebruiken vaak hun hele lichaam bij het uiten van gevoelens (dansen van plezier). Ook bij het naspelen van situaties en bij het maken van tekeningen kunnen kinderen hun gevoelens kwijt.
Praten over gevoelens met jonge kinderen kan worden bemoeilijkt, doordat hun woordenschat vaak nog beperkt is. In het kader van taalactiveringslesjes kan daar zonodig iets aan worden gedaan. Een paar vuistregels voor gesprekken over gevoelens:
  • Laat kinderen zelf komen met gevoelens die ze hebben ('Heb jij dat ook?').
  • Stel open vragen.
  • Dwing geen kind tot spreken, als het daar nog niet aan toe is.
  • Laat kinderen niet te lang achtereen aan het woord.
  • Stiltes zijn zinvol (nadenken, moed vatten). Probeer ze niet vol te praten.
  • Bekritiseer of ontken de gevoelens die een kind naar voren brengt niet.
  • Luister actief.
  • Vraag de kinderen regelmatig, of ze willen herhalen wat een ander zojuist heeft verteld.
  • Sluit het gesprek af door samen met de kinderen te proberen het gesprek samen te vatten (= de belangrijkste zaken nog een keer in herinnering roepen).

Lesachtige activiteiten rond gevoelens en gedachten van kinderen hebben nauwelijks of geen zin, als het daartoe beperkt blijft. Pas als blijkt dat gevoelens in school meetellen (ook bijvoorbeeld tijdens de rekenles), kunnen onderstaande activiteiten een waardevolle aanvulling zijn.

Lessuggesties groep 1-2

Lessuggesties groep 5-6

Lessuggesties groep 3-4

Lessuggesties groep 7-8