Een praktijkvoorbeeld uit een leerling-rapport voor groep 3
Zelfbeeld
  • heeft nog moeite met het verwerken van teleurstellingen / kan teleurstellingen goed verwerken
  • heeft een beetje zelfvertrouwen / heeft veel zelfvertrouwen
  • kan gedragsimpulsen niet beheersen / kan gedragsimpulsen geheersen
  • heeft nog moeite met het opkomen voor zichzelf en anderen / kan en durft voor zichzelf en andere op te komen
Sociaal gedrag
  • heeft nog moeite met het respectvol omgaan met leeftijdsgenoten / gaat respectvol om met leeftijdsgenoten
  • voelt zich minder prettig in de groep / voelt zich prettig in de groep

Om gespecificeerd te kunnen rapporteren is het aan te bevelen kinderen op dit terrein goed te volgen in hun ontwikkeling. Maak bijvoorbeeld twee keer per jaar een profiel van alle kinderen. Gebruik hiervoor een leerlingvolgsysteem of eigen profiellijst.