Viseon, cursus

Vorm
Cursus

Duur
Een dagdeel

Plaats
Arnhem: open-inschrijfcursussen vinden plaats bij de Citogroep.
De cursus kan ook op locatie worden gegeven. Inhoud, data, tijdstip en aantal deelnemers worden in onderling overleg vastgesteld.

Doel
Kennismaking en uitleg van het digitale volginstrument VISEON

Doelgroep
Leraren basisonderwijs, interne begeleiders en remedial teachers

Inhoud/werkwijze
De cursus begint met een kennismaking met VISEON, waarbij wordt ingaan op de werkwijze, interpretatie en achtergronden van dit instrument. Vervolgens gaan de cursisten in workshops zelf aan de slag met een aantal opdrachten. Dat biedt de gelegenheid eventuele vragen en problemen meteen aan de orde te stellen.

Instantie
Citogroep, Training en advies

Links: